Facebook ในปี 2020 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้โซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะหากเทียบกับจำนวนประชากรในประเทศไทย ผู้คนใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของมิเตอร์เข้าไปท่องในโลกออนไลน์มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาส่วนมาก

ในการเข้าถึงในส่วนของสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงทำให้ในปัจจุบันมีการผลิตแบบฟอร์มมากมายออกมาเพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารกัน ผู้คนใช้ Facebook Twitter YouTube และอีกมากมายในการติดต่อสื่อสารถือเป็นโซเชียลมีเดียที่ทำให้มีการผลิต Content ต่างๆออกมาเพื่อรองรับการใช้งานกับผู้คน

อาชีพใหม่ๆหรือธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ค่อนข้างมากผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอย่างยิ่งในการปรับรูปแบบในการใช้หรือแม้แต่จะเป็นการปรับรูปแบบในการพัฒนาธุรกิจของตัวเองในส่วนของโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากซึ่งในปัจจุบันก็ได้รับความนิยมและการพัฒนาอยู่เสมอ

ในยุคปี 2020 Facebook ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกุลเงินที่ Facebook ได้มีการผลิตสกุลเงินเป็นของตัวเองขึ้นมา เช่นในส่วนของ Libra ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใหม่มากๆในปัจจุบัน ที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอย่างยิ่งในการเข้าไปลงทุนบริษัทใหญ่ๆมีการลงในส่วนของหุ้นส่วนค่อนข้างมากทำให้มีการคาดการณ์ว่าในครั้งต่อไปที่ในส่วนของ สกุลเงิน libra ได้มีการออกมาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ จะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ในแวดวงการเงินได้รับผลกระทบอย่างยิ่ง

ทำให้มีการเตรียมรับมือโดยเฉพาะในส่วนธนาคารที่มีในส่วนของสกุลเงินออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลครับ ผู้คนส่วนใหญ่อาจจะปรับรูปแบบในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือแม้จะเป็นการซื้อสินค้าในโลกออนไลน์ในปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยน ค่อนข้างมาก

แล้วโดยเฉพาะถ้ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้เงินของในส่วนของสกุลเงินออนไลน์ก็จะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ยิ่งมีการสนใจอย่างยิ่งในการนำสกุลเงินเหล่านี้มาใช้เพราะว่ามีอัตราค่าบริการที่ถูกมากๆกว่าค่าเงินปกติ

และยังมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมากมายที่ถูกพัฒนามาจากทาง Facebook ทำให้นวัตกรรมในส่วนเหล่านี้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันผู้คนสามารถเข้าถึงในส่วนของอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนต่างๆก็มีผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้

เพราะมีราคาช่วงล่างถูกได้อย่างไรก็ตามในปัจจุบันก็มีการปรับลดราคาลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงในส่วนของอุปกรณ์เหล่านี้ได้และยังไม่ได้ส่งอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับรูปแบบทางด้านความเร็วค่อนข้างมากซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกผลิตออกมาทำให้ Social Media ได้รับความนิยมในประเทศทั้งนี้ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ

ในการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมออนไลน์และในปัจจุบันทาง Facebook ก็ค่อนข้างมีอิทธิพลกับผู้คนโดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีหลายสิบล้านไอดีผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาร่วมกับโซเชียลมีเดีย ค่อนข้างมาก นี้จึงเป็นความเป็นไปได้ว่า ในอนาคต Facebook จะเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยอีกมากมาย

 

สนับสนุนโดย  Holiday Palace

Facebook ในปี 2020 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา