การประชุมเพื่อพัฒนาผ่านช่องทางออนไลน์

ณปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ผู้คนไม่สามารถเดินทางไปทำงานในสถานที่ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือว่าออฟฟิศต่างๆ จึงมีการปรับตัวมากมายให้ผู้คนสามารถ work from home หรือทำงานที่บ้านหรือสถานที่ไหนได้

ในปัจจุบันนี้คือรูปแบบในการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจต่างๆในภาษาต่างๆค่อนข้างเยอะ จะต้องมีการวางโครงสร้างที่เหมาะสมกับการทำงานเพราะรูปแบบในการทำงานที่เปลี่ยนไปผู้คนลดการเดินทางลงลดค่าใช้จ่ายลงของบริษัท จึงสามารถนำเงินไปพัฒนาส่วนอื่นๆได้

แล้วตอนนี้เองก็มีซอฟต์แวร์ต่างๆออกมาเพื่อรองรับในการทำงานของผู้คน ให้สามารถทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ได้ โดยซอฟต์แวร์เหล่านี้ถูกผลิตมาแล้วเป็นระยะเวลานาน แต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยนิยมมากนักในการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันถือว่าเป็นสถานการณ์บังคับผู้คนส่วนใหญ่ที่ทำธุรกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเพื่อธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ด้วยความแข็งแกร่งและพัฒนาอยู่เสมอ

มีซอฟแวร์มากมายที่ทำให้ผู้คนสามารถทำงานไปได้ไม่ว่าจะเป็นในการรับส่งงาน หรือการประชุมงาน โดยเฉพาะงานประชุมมีแอพพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์มากมายเพื่อรองรับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นระบบ Line เป็นระบบพื้นฐานที่ผู้คนสามารถเข้ามาในกลุ่มเดียวกันได้ และสามารถ Video Conference ติดต่อสื่อสารกันโดยการใช้สื่อกลางในเครือคืออินเทอร์เน็ต

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้อง แต่ยังมีซอฟต์แวร์อื่นอีกมากมายที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประชุมงาน หากต้องการแค่เพียงเท่านั้นไม่จำเป็นต้องใช้ภาพก็มีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าดิสคอร์ด เป็นทั้งโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่สามารถโหลดมา Install ได้ทันทีและสามารถเข้าใช้งานเป็นซอฟต์แวร์ที่ฟรี

อีกส่วนก็สามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องInstalled โปรแกรมลงในเครื่องคอม เสียเงินในการสมัครใดๆก็ตามเพราะ Application เหล่านี้หรือซอฟต์แวร์เหล่านี้ฟรี เทคโนโลยีเหล่านี้จึงทำให้ผู้คนสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว การประชุมผ่านช่องทางออนไลน์จึงถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กรนั้น

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังคงมีการคาดการณ์ว่าจะมีการแพร่ระบาดอีกหลาย นี่ทำให้หลายๆบริษัทจำเป็นจะต้องมีการวางโครงสร้างในการประชุมงานให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงานหรือการรายงานผลการทำงาน

เพื่อให้รูปแบบการทำงานเหมาะสมที่สุดในสถานการณขณะนี้ บริษัทไหนสามารถพัฒนาการทำงานได้อย่างเหมาะสมจะทำให้บริษัทนั้น ควบคุมและดูแลการทำงานได้อย่างดี อีกทั้งยังสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับบุคลากรภายในองค์กร ให้มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยช่องทางออนไลน์ต่างๆ 

 

สนับสนุนโดย  ดูบอล

การประชุมเพื่อพัฒนาผ่านช่องทางออนไลน์