การใช้ code ต่างๆของคอมพิวเตอร์

การใช้ code ต่างๆ ของภาษา HTML ในการพัฒนาเว็ปไซต์ มีดังนี้

การพัฒนาเว็ปไซต์ในปัจจุบันมีหลายภาษาในการเขียน ซึ่ง HTML เป็นสิ่งที่ง่าย และสำคัญที่สุด เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในการแสดงผลของหน้า browser เว็ปไซต์ ให้ยูสเซอร์อย่างเราๆได้รับชม ได้เล่นเว็ปไซต์กัน

การเขียนโค้ดทาง HTML มีหลายคำสั่ง หลายแท็กที่ต้องใช้ วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันแบบง่ายๆ ก่อน

แท็ก <u><i><b>เป็นแท็กที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของตัวหนังสือโดยตรง เป็นการเล่นลูกเล่นของตัวหนังสือ โดยการทำงานให้แทรกข้อความที่ต้องการในระหว่างแท็ก <u>ข้อความที่ต้องการ</u>, <i>ข้อความที่ต้องการ</i>, <b>ข้อความที่ต้องการ</b>โดย <u>คือ ข้อความขีดเส้นใต้, <i> คือ ข้อความตัวเอียง, <b> คือ ข้อความตัวหนา มีอีกพิเศษคือ <strong>ข้อความ</strong> โดยแท็ก <strong> นี้จะทำให้ข้อความในแท็ก มีลักษณะเป็นตัวหนาขึ้น

หากเราต้องการใส่รูปภาพที่หน้าเว็ป ให้ใช้แท็ค <img> ซึ่งการทำงานคือ <imgscr=“url หรือ path ที่เก็บรูปภาพ”></img> ซึ่งเรายังสามารถใส่ option อื่นๆ เช่น ความกว้าง หรือ ความสูงให้กับรูปภาพได้อีกด้วย เช่น <imgsrc=“image.jpg” width=“200”>หรือ <imgsrc=“image.jpg” height=“100”> แบบนี้ และเรายังสามารถทำรูปเป็นลิงค์กดแล้วไปที่อื่นได้ด้วย โดยการนำแท็ก <a>มาใช้ร่วมกัน ดังนี้ <a href=“เว็ปไซต์ที่ต้องการลิงค์ไป”><imgsrc=“url รูปภาพ” width=“200”></img></a>

ทริคอีกอย่างก็คือ เราสามารถแทนอักขระพิเศษบางอย่างได้ด้วย คำพิเศษ ดังนี้ 

<      แทนด้วย     &lt;

>      แทนด้วย     &gt;

&     แทนด้วย     &amp;

”      แทนด้วย     &quot;

เว้นวรรค แทนด้วย &nbsp;

การจัดรูปแบบหน้าของภาษา HTML นั้น โดยส่วนมากหากเป็นเว็ปไซต์บทความ หรือเว็ปไซต์ใดๆต่างๆก็ตามที่มีบทความ โดยส่วนมากแล้วการจัดบทความจะใช้แท็กคำสั่ง <p>…บทความที่ต้องการ…</p> หากขึ้นย่อหน้าใหม่ ก็ขึ้นแท็ก <p>…</p> ใหม่นั่นเอง

หากเราเริ่มทำเว็ปไซต์จนเริ่มใหญ่มากๆ มีโค้ด HTML หยุบหยับจนเริ่มจำไม่ไหว เราขอแนะนำตัวช่วยที่สำคัญ ที่ช่วยได้เป็นอย่างดีก็คือ แท็กคอมเม้นนั่นเอง โดยลักษณะการเขียนโค้ดคือ <!– ระบุคอมเม้น –> ซึ่งเราจะเขียนข้อความระบุอะไรก็ได้ที่ช่วยกันลืมให้เรา โดยข้อความที่เราเขียนในแท็กคอมเม้นนั้น จะไม่แสดงผลออกไปที่หน้าเว็ปนั่นเอง สะดวกสบายมากๆ

การใช้ code ต่างๆของคอมพิวเตอร์