ถังขยะในคอมพิวเตอร์ (Recycle Bin)

ถังขยะในคอมพิวเตอร์ (Recycle Bin) กับเรื่องน่ารู้

Recycle Bin มีหน้าที่ คือ เป็นถังสำหรับเพื่อใส่ขยะบน Windows เป็นที่เก็บไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ไม่ต้องการแล้วอยากจะลบทิ้ง สามารถเรียกกลับได้ แต่ว่าถ้าหากทำการกดคำสั่งเทถังสำหรับใส่ขยะหรือกระทำการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อยู่ในถังสำหรับใส่ขยะแล้วจะไม่อาจขอคืนข้อมูลได้ 

สำหรับผู้ใช้งาน Windows โดยปกติพวกเราสามารถสั่งกู้ไฟล์พวกนั้นกลับมาได้โดยตรงจาก Recycle Bin  ดังนั้นการเรียกใช้งานไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อยู่ใน Recycle Bin คืน สามารถทำได้ดังนี้

  1. ดับเบิ้ลคลิก ณ บริเวณ Recycle Bin สำหรับเปิดหน้าต่างในการทำงานขึ้นมา
  2. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อยากจะกู้คืน
  3. คลิกที่ตัวเลือกที่ขึ้นว่า File จากนั้นเลือก Restore หรือ คลิกขวาเลือก Restore

หากเราตั้งการเคลียร์ถังขยะให้โล่งไม่หลงเหลือสิ่งที่เราไม่ต้องการ เราสามารถทำการลบไฟล์ใน Recycle Bin ได้ แต่ต้องทบทวนดีๆ เพราะถ้าหากดำเนินการไปแล้วจะไม่สามารถนำกลับคืนมาได้อีก

การลบไฟล์ทั้งหมดใน Recycle Bin สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 

1) Double click ณ บริเวณตำแหน่ง Recycle Bin สำหรับเปิดหน้าต่างในการทำงานขึ้นมา

2) ทำการเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อยากจะลบ

3) คลิกที่ตัวเลือกที่ขึ้นว่า File จากนั้นเลือกตัวเลือก Delete หรือ คลิกขวาเลือก Delete

 

วิธีที่ 2

1) Double click ณ บริเวณ Recycle Bin สำหรับเปิดหน้าต่างในการทำงานขึ้นมา

2) คลิกที่ตัวเลือกที่ขึ้นว่า File จากนั้นเลือก Empty Recycle Bin

หรือ สังเกตรูป Recycle Bin ที่แสดงให้เห็นตรงบน Desktop คลิกขวาที่ตรงนี้ จากนั้นเลือก Empty Recycle Bin โดยจะแสดงหน้าต่างบางอย่างขึ้นมาเพื่อยืนยันการลบ

ถ้าหากคลิก Yes เท่ากับว่าไม่ได้อยากลบไฟล์หรือโฟลเดอร์จากแผ่นดิสก์

ถ้าคลิกเลือก No เท่ากับว่า ยืนยันที่จะลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ออกมาจากแผ่นดิสก์

คำเตือน คือ เมื่อลบแล้วไม่อาจขอคืนไฟล์หรือโฟลเดอร์กลับมาได้

ทั้งนี้อาจจะมีบางครั้งที่พบว่า เมื่อดำเนินการลบบางอย่างไปแล้ว ทำบางไฟล์ถึงไม่ได้หายไป ไม่ไปอยู่ที่ถังสำหรับใส่ขยะ Recycle Bin สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้จาก 2 กรณี ในกรณีที่1 เมื่อตอนที่คุณทำการลบหากคุณกดปุ่ม Shift แล้วกดคำสั่งลบไฟล์ (ไฟล์จะไม่อยู่ใน Recycle Bin) ในกรณีที่ 2 ถ้าหากคุณลบภายใต้คำสั่ง CMD (Command) ไฟล์พวกนั้น จะไม่เก็บใน Recycle Bin

มาถึงตรงนี้ผู้เขียนหวังว่าเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin  คงจะสามารถช่วยให้คุณสามารถรู้เรื่องและใช้งานเกี่ยวกับ Recycle Bin ได้มากขึ้นกว่าเดิมและช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็อย่าลืมที่จะหมั่นดูแลถังสำหรับใส่ขยะบ่อยๆ เพราะว่าถ้าหากมีขยะมากขึ้นก็สิ้นเปลืองพื้นที่ในคอมพิวเตอร์โดยไร้ประโยชน์

ถังขยะในคอมพิวเตอร์ (Recycle Bin)