การใช้ while Loop

การใช้ while Loop ในแบบ PHP มีดังนี้

นักพัฒนาเว็ปไซต์ที่เก่งๆหรือขั้นชำนาญแล้วนั้น ต้องรู้จักการใช้ while loop กันมาบ้าง ไม่มากก็น้อย เพราะเป็นการเขียนโค้ดที่ทรงพลัง ช่วยลดการทำงานต่างๆได้เป็นอย่างดี

ช่วยในการคำนวณ หรือปริ้นข้อมูลที่ทำซ้ำๆ เราก็ไม่ต้องเขียนเงื่อนไขเดิมๆหลายๆรอบ เพียงแต่ใช้คำสั่งจำพวก while loop ช่วยเหลือ ซึ่งการทำงานของมันเป็นอย่างไรนั้น มาลองดูกันเลยดีกว่า

การใช้คำสั่ง For Loop แบบเดิมๆ เบสิคๆนั้น เราต้องรู้จำนวนรอบที่แน่นอนในการคำนวณ ว่าชุดข้อมูลที่เราจะคำนวณหรือวิเคราะห์นั้น จะคิดกี่รอบ 5 รอบ 10 รอบ 100 รอบ 1000 รอบ เป็นต้น แต่ว่า ก็มีหลายๆเคส หลายๆครั้ง ที่เราเองก็ไม่อาจทราบได้ว่าจะต้องคิดกี่รอบ คิดไปถึงเมื่อไหร่ เช่น เราไม่รู้ว่าลูกค้าวันนึงจะสั่งของกี่รอบ ต้องตัดบิลกี่ครั้ง อะไรเหล่านี้เป็นต้น

เราสามารถใช้คำสั่ง while loop ทำงานได้เช่นกัน โดยกำหนดเงื่อนไข เอาไว้ให้ทำงาน ซึ่งแบ่งได้สองแบบคือ

เช็คเงื่อนไขก่อนแล้วค่อยทำ หรือ ทำก่อนแล้วค่อยเช็คเงื่อนไข ดังนี้

  • เช็คเงื่อนไขก่อนแล้วค่อย ข้อเสียของการทำงานแบบนี้คือ อาจจะเป็นไปได้ที่บางครั้งโค้ดจะไม่ทำงานเลย เพราะว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขเลยซักรอบ หรือตั้งแต่ทีแรก อะไรแบบนี้

การทำงานให้ใช้แบบนี้ while(เงื่อนไข){ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ทำให้ทำในนี้ }

  • แบบที่สองนี้คือ ทำก่อนหนึ่งรอบ แล้วค่อยเช็คเงื่อนไข ซึ่งการทำแบบนี้ อย่างน้อยๆ มีการทำก่อนหนึ่งรอบแน่นอนการรันตี แล้วค่อยไปเช็คเงื่อนไขว่าทำเพิ่ม ทำต่อได้อีกไหม ซึ่งเขียนได้แบบนี้

Do{ }while(เงื่อนไข);

ซึ่งหากลองยกตัวอย่างดูเช่น ให้ลองคำนวณผลคูณกำลังสองของเลข 5 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีค่าเกินกว่า 1000 แล้วให้หยุด ก็จะเป็นดังนี้

วิธีแรก <?php 

    $result = 1;

    while($result <= 1000){

        $result = $result *5;

        echo “<br>”.$result;

    }

?>

วิธีที่สอง

<?php 

    $result = 1;

    do{

        $result = $result *5;

        echo “<br>”.$result;

    }

    while($result <= 1000);

?>

จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันคือ 5 25 125 625 3125 แล้วก็หยุด เพราะ 3125 เป็นเลขที่เกิน 1000 ตามเงื่อนไขแล้ว จึงไม่นำไปคำนวณต่อ

การใช้ while Loop