ข้อมูลในโลกออนไลน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในองค์กรต่างๆมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อช่วยในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นคอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาเรื่องราวต่างๆภายในองค์กร มีการวางระบบโครงสร้างที่เหมาะสมมีการทำจัดแผนงานที่เหมาะสมต่อการทำงานในปัจจุบันจึงทำให้มีการพัฒนาในส่วนของงานให้ดีมากยิ่งขึ้น ข้อสำคัญของแต่ละแผนกภายในองค์กร

ก็มีการปรับขึ้นเช่นเดียวกันนี่จึงเป็นรูปแบบในปัจจุบันที่ผู้คนให้ความสนใจอย่างยิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพการใช้ชีวิตในการทำงาน โลกออนไลน์ถือว่าเป็นสังคมขนาดใหญ่ที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยผ่านช่องทางออนไลน์อินเทอร์เน็ตต่างๆ

และยิ่งในปัจจุบันที่มี platform ต่างๆรวมทั้งยังมีในส่วนของเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นเข้ามารองรับการใช้งานทุกคน ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อยู่ตลอดเวลาสามารถส่งเรื่องราวต่างๆ

รวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวนั้นๆ นี่จะเป็นยุคปัจจุบันที่ข้อมูลในโลกออนไลน์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความต้องการของผู้คน ผลิตภัณฑ์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเป็นสิ่งของที่เป็นเท่านั้นยังมีในส่วนของทางด้านแอปพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์ต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งาน นี่จะเป็นยุคที่ผู้คนให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

การเติบโตของโลกออนไลน์ถือว่ามีการเติบโตค่อนข้างมากผู้คนต่างๆสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต่างๆ หรือแม้แต่จะเปิด Application ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนรวมทั้งยังมีในส่วนของแท็บเล็ตที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานทุกคน การส่งข้อมูลต่างๆเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีมากยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันมีการเติบโตของโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาสินค้า ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของผู้ใช้งานทางด้านต่างๆ รวมทั้งยังมีในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานทุกคน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้จะถูกพัฒนาหรือถูกผลิตขึ้นมาตามมาด้วย Application หรือ Software สิ่งเหล่านี้จะถูกพัฒนาและถูกผลิตขึ้นมาตามความต้องการผู้คนโดยการสำรวจจากไม่ว่าจะเป็น Social Media หรือการใช้งานในโลกอินเตอร์เน็ต 

นี่คือเป็นยุคที่ผู้คนใช้ข้อมูลในโลกออนไลน์เพื่อผลิตสินค้า และบริการให้ตรงกับผู้ใช้มากที่สุด อย่างไรก็ตามยกตัวอย่างเช่นในยุคปัจจุบันผู้คนมีนวัตกรรมต่างๆมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตค่อนข้างมาก นี่จะมีในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆ

ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์ในการทำงานหรือการเรียนต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมา และยังมีอื่นๆอีกมากมายเพื่อรองรับการใช้งานทุกคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบันก็สามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว นี่คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงนวัตกรรมผ่านการศึกษาข้อมูลในโลกออนไลน์ 

 

สนับสนุนโดย  holiday palace สมัคร

ข้อมูลในโลกออนไลน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนางานโดยใช้คอมพิวเตอร์และการใช้งาน

โดยปกติในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์การทำงาน หรือแม้แต่จะเป็นการศึกษาในปัจจุบันก็มีส่วนของคอมพิวเตอร์เข้ามามีปัจจัยในการใช้งานอยู่ในทุกวัน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ที่ผู้คนส่วนใหญ่แข่งขันกันการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสังคมออนไลน์มีผลกระทบต่อผู้คนมากยิ่งขึ้น

รูปแบบในการใช้ชีวิตหรือว่าจะเป็นในส่วนของการทำธุรกิจก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันผู้คนส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการพัฒนาในส่วนของประสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายเข้ามามีผลกระทบหรือเป็นปัจจัย

ในการทำงานในยุคปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องมีความสนใจที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการผลิตในส่วนของซอฟแวร์ ออกมาเพื่อรองรับการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

แล้วยังมีการพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนี่เองจึงเป็นสาเหตุว่าคล้ายๆควรจะพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยพัฒนาความสามารถในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาผู้คนส่วนใหญ่มีความสนใจในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพ บริษัทในยุคปัจจุบันก็มีความจำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานในส่วนต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าจะโตของธุรกิจต่างๆในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ที่จะมีการพัฒนาประสิทธิภาพของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ต่างๆ ในปัจจุบันก็มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์หรือแม้แต่จะเป็นรูปแบบในการทำธุรกิจในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะในการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

และการทำงาน การใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาการทำงานในยุคปัจจุบันถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งรูปแบบการทำงานใหม่ๆเช่น work from home ในปัจจุบันก็เข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน

นี่จะเป็นความสำคัญว่าทำไมคอมพิวเตอร์จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้งานมีการพัฒนาการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานในปัจจุบันก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน การเติบโตในยุคปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการทำระบบออนไลน์ระบบการช่วยสอนภายในองค์กรตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

หรือพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นซึ่งการเติบโตและเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของคนที่ทำงานออกมา อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถือเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่หรือองค์กรจำเป็นจะต้องมีการศึกษาให้เข้าใจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาการใช้งานหรือปรับเปลี่ยนระบบต่างๆนี่จะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานหรือการใช้งานทางด้านต่างๆ

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ดู E-SPORT

การพัฒนางานโดยใช้คอมพิวเตอร์และการใช้งาน

Facebook ในปี 2020 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้โซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะหากเทียบกับจำนวนประชากรในประเทศไทย ผู้คนใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของมิเตอร์เข้าไปท่องในโลกออนไลน์มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาส่วนมาก

ในการเข้าถึงในส่วนของสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงทำให้ในปัจจุบันมีการผลิตแบบฟอร์มมากมายออกมาเพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารกัน ผู้คนใช้ Facebook Twitter YouTube และอีกมากมายในการติดต่อสื่อสารถือเป็นโซเชียลมีเดียที่ทำให้มีการผลิต Content ต่างๆออกมาเพื่อรองรับการใช้งานกับผู้คน

อาชีพใหม่ๆหรือธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ค่อนข้างมากผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอย่างยิ่งในการปรับรูปแบบในการใช้หรือแม้แต่จะเป็นการปรับรูปแบบในการพัฒนาธุรกิจของตัวเองในส่วนของโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากซึ่งในปัจจุบันก็ได้รับความนิยมและการพัฒนาอยู่เสมอ

ในยุคปี 2020 Facebook ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกุลเงินที่ Facebook ได้มีการผลิตสกุลเงินเป็นของตัวเองขึ้นมา เช่นในส่วนของ Libra ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใหม่มากๆในปัจจุบัน ที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอย่างยิ่งในการเข้าไปลงทุนบริษัทใหญ่ๆมีการลงในส่วนของหุ้นส่วนค่อนข้างมากทำให้มีการคาดการณ์ว่าในครั้งต่อไปที่ในส่วนของ สกุลเงิน libra ได้มีการออกมาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ จะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ในแวดวงการเงินได้รับผลกระทบอย่างยิ่ง

ทำให้มีการเตรียมรับมือโดยเฉพาะในส่วนธนาคารที่มีในส่วนของสกุลเงินออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลครับ ผู้คนส่วนใหญ่อาจจะปรับรูปแบบในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือแม้จะเป็นการซื้อสินค้าในโลกออนไลน์ในปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยน ค่อนข้างมาก

แล้วโดยเฉพาะถ้ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้เงินของในส่วนของสกุลเงินออนไลน์ก็จะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ยิ่งมีการสนใจอย่างยิ่งในการนำสกุลเงินเหล่านี้มาใช้เพราะว่ามีอัตราค่าบริการที่ถูกมากๆกว่าค่าเงินปกติ

และยังมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมากมายที่ถูกพัฒนามาจากทาง Facebook ทำให้นวัตกรรมในส่วนเหล่านี้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันผู้คนสามารถเข้าถึงในส่วนของอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนต่างๆก็มีผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้

เพราะมีราคาช่วงล่างถูกได้อย่างไรก็ตามในปัจจุบันก็มีการปรับลดราคาลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงในส่วนของอุปกรณ์เหล่านี้ได้และยังไม่ได้ส่งอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับรูปแบบทางด้านความเร็วค่อนข้างมากซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกผลิตออกมาทำให้ Social Media ได้รับความนิยมในประเทศทั้งนี้ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ

ในการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมออนไลน์และในปัจจุบันทาง Facebook ก็ค่อนข้างมีอิทธิพลกับผู้คนโดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีหลายสิบล้านไอดีผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาร่วมกับโซเชียลมีเดีย ค่อนข้างมาก นี้จึงเป็นความเป็นไปได้ว่า ในอนาคต Facebook จะเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยอีกมากมาย

 

สนับสนุนโดย  Holiday Palace

Facebook ในปี 2020 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

การปรับตัวของธุรกิจขนาดเล็ก

ธุรกิจขนาดเล็กในปัจจุบันมีการเพิ่มตัวมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสายงานที่หรือเป็นบริษัทห้างร้านอื่นก็มีการปรับตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น นี่จะเป็นสาเหตุว่าทำไมจะต้องมีการปรับรูปแบบในการทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะในขณะนี้มีการแข่งขันค่อนข้างสูงของธุรกิจต่างๆ มีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้น

รวมทั้งยังมีในส่วนของการเพิ่มทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจทางด้านต่างๆ ทำให้บริษัทไหนที่ไม่มีความสามารถในการปรับรูปแบบในการทำงานหรือโครงสร้างในการทำงานไม่เหมาะสมต่อการทำในยุคปัจจุบันก็จะสูญเสียโอกาสในการแข่งขัน

ในปัจจุบันมีรูปแบบการทำงานหรือบริษัทรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายและสิ่งเหล่านี้เองทำให้มีการเติบโตของทางด้านธุรกิจหรือการแข่งขันทางด้านธุรกิจมากมาย

สร้างการเรียนรู้หรือแม้แต่จะเป็นสร้างรูปแบบงานใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการลงทุนทางด้านธุรกิจหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทำการเกษตร หรือแม้แต่จะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตโครงสร้างเหล็กในประเทศไทยก็มีอย่างแพร่หลาย คอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญและเป็นปัจจัยสำคัญการทำงานในยุคปัจจุบันที่ผู้คนจะต้องมีการยึดถือและปรับรูปแบบในการทำงานให้เหมาะสม 

นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมธุรกิจขนาดเล็กในปัจจุบันต้องมีการปรับตัวเพื่อมากิน มีการปรับรูปแบบ รวมทั้งยังมีการนำในส่วนเทคโนโลยีเข้ามาทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างการเรียนรู้และการเติบโตทางด้านต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้ปัจจุบันถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆจะมีการนำองค์ความรู้ต่างๆหรือว่าจะเป็นส่วนการทำงานต่างๆเข้ามาร่วมกับธุรกิจของตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างรูปแบบการทำงานใหม่ๆรวมทั้งยังมีการทำการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ

โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีในส่วนของการทำงานที่บ้านหรือว่าโฟมเข้ามาทำให้ธุรกิจต่างๆมีความจำเป็นจะต้องปรับตัวและสามารถลดต้นทุนในการทำงานได้ด้วย

นี่คือรูปปัจจุบันที่บริษัทไปแล้วบริษัทมีการปรับตัวปรับรูปแบบและปรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างการเติบโตและแข่งขันในอุตสาหกรรมต่างๆในปัจจุบันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของบริษัททั้งนั้นไอที ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการปรับโครงสร้างการทำงาน

ผู้คนมีความนิยมทำงานที่บ้านหรือซ่อมหัวมากยิ่งขึ้น ธุรกิจขนาดเล็กก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องลงทุนในส่วนของหน้าออฟฟิศ ก็สามารถทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์กับอุปกรณ์ต่างๆภายในองค์กรได้ เพียงแต่ต้องมีการเรียนรู้ทางด้านอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นโครงสร้างดังกล่าวว่าให้มีความสามารถในการทำงานมากที่สุด เพราะยังไงก็ตามการปรับรูปแบบการทำงานยังคงต้องมีการมองความเหมาะสมของ

นึกว่าจะเป็นรูปแบบวัฒนธรรมการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นบุคลากรภายในองค์กรว่าสามารถปรับรูปแบบการทำงานได้หรือไม่ อุปกรณ์ภายในบริษัทตัวเองก็มีความแตกต่างกันทางด้านการทำงาน และที่สำคัญก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ทำงานไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในส่วนของคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาปรับใช้ให้เหมาะสม 

การปรับตัวของธุรกิจขนาดเล็ก

Joox Music

 Joox Music หรือเรียกสั้นๆว่า Joox เป็นเเอปพลิเคชั่นเอาไว้ฟังเพลง

เเละดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งในเพลย์สโตร์ เเละ เเอปสโตร์ สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากจะสมัครสมาชิกเป็น วีไอพี ซึ่งการสมัครวีไอพีของ Jooxนั้น สิทธิในการฟังเพลงที่สมาชิกธรรมดาไม่มีสิทธิ์ฟังได้นั่นเอง เเต่ข้อเสียของสมาชิกวีไอพีนั้น คือ เสียตังนั่นเอง เเต่ก็คุ้ม เพราะว่าสามารถฟังเพลงได้หลากหลายที่สมาชิกธรรมดาไม่สามารถฟังได้นั่นเอง

Joox ยังสามารถบันทึกเพลงที่เราชอบฟังลงในเพลงที่ชอบส่วนตัวของเราได้อีกด้วย ซึ่งเพลงที่บันทึกไว้ ก็จะไปอยู่ที่นั่นหมดเลย เปิดฟังได้สบายๆ เปิดฟังในรถหรืออะไรก็ได้ที่เราเพลินๆ Joox ไม่ได้มีดีเเค่มีเพลงฟังเเบบนี้เท่านั้น ยังมีการร้องคาราโอเกะอีก มีทั้งเเบบอัดเสียงเเละถ่ายเป็นคลิปวิดิโอคู่กับนักร้อง ซึ่งไม่ต้องกลัวร้องผิดเลย เพราะทาง Joox มีเนื้อเพลงไห้ดูเเบบสบายๆไม่ต้องกลัวร้องผิด

สามารถส่งหัวใจไปไห้คนร้องก็ได้ ถูกใจก็ได้ คอมเม้นท์เเสดงความคิดเห็นก็ยังได้ มีเเนวเพลงไห้เลือกหลายเพลง ถ้าเราไม่รู้จะฟังอะไร มีทั้งเเนวดนตรีสากล เเนวผ่อนคลาย สนุกสนาน ไม่ต้องกลัวว่าจะเดาอารมณ์ตัวเองในการฟังเพลงไม่ถูก

เพราะทาง Joox เขาจัดสรรทุกเเนวเพลงมาไว้ใน Joox ที่เดียว พร้อมจัดหาเพลงที่ถูกใจสำหรับทุกคนมาไว้ที่นี่เเล้ว สามารถเลือกดูก่อนเเละถ้ามีเพลงไหนถูกใจก็กดบันทึกเเละฟังได้เลย

สำหรับใครที่อยากดูเอ็มวีของเพลงนั้น ทาง Joox ก็ยังมีอีก สามารถหาดูได้เลย เเละยังมีเรดิโอ คือเเนวเพลงหลากหลาย ที่ไห้เราเลือกฟังได้อีก มีการลงสัมภาษณ์นักร้องหน้าใหม่ ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์นักร้องที่เเบบเพลงฮิตๆในตอนนี้จะเจอบ่อยที่สุด เเละมีการอัปเดตเพลงใหม่มาเเรงประจำวันเกือบทุกวันทุกเดือน เรียกได้ว่าถ้าเราทำงานจนไม่มีเวลาทำอะไร

หรือตามเพลงยอดฮิตไม่เจอ ก็สามารถเปิดดูที่ Joox ได้เลย สามารถอัดเสียงตัวเองตัวเองลงใน Joox ก็ได้ โหลดเพลงไว้ในโทรศัพท์เวลาไม่มีอินเตอร์เน็ตก็ได้ การฟังเพลงใน Joox สามารถทำไห้ผ่อนคลาย คลายเครียดได้ ฟังเพลงออนไลน์หรือร้องคาราเกะออนไลน์ได้ด้วย

ฟังเพลงจากคลื่นวิทยุ หรือ เรดิโอก็ได้ เพราะเเอปพลิเคชั่น Joox ไม่ใช่เเค่ฟังเพลงได้อย่างเดียว ยังมีไห้ร้องคาราโอเกะ หรือ ฟังเพลงต่างๆ มีเอ็มวีมากมายที่ลงใน Joox ได้อีกด้วย ทำไห้สะดวกสบายในการฟังเพลงต่างๆ หาเพลงง่าย สมัครสมาชิกวีไอพีก็ได้สิทธิพิเศษกว่าใครด้วย

Joox Music

ประโยชน์ของบริการการโอนเงินผ่านมือถือ

มีใครหลายๆคนนั้นที่ใช้บริการธนาคารเพื่อการเงินต่างๆ  เพราะว่าเมื่อเราต้องทำงานเราก็ต้องมีเงินเดือนเมื่อมีเงินเดือนนั้นเราก็ต้องรับเงินผ่านทางธนาคาร  เมื่อเรานั้นมีบัตร atm เราก็ต้องไปกดเงินที่ตู้เพื่อที่เรานั้นจะมาซื้อของใช้ต่างๆที่เราต้องการ

และเมื่อโลกของเรานั้นเริ่มที่มีการเปลี่ยนนั้นความที่เรียกว่าเทคโนโลยีนั้นก็มีให้เรานั้นเลือกใช้ได้อย่างง่ายดายเพราะว่าเดี่ยวนี้นั้นมีการสั่งของทางออนไลน์  มีให้เราเลือกเยอะแยะมากมาย แต่ว่าข้อแม้นั้นเราต้องมีเงินอยู่ในบันชีเพื่อที่จะโอนไปให้ปรายทาง

ในการชำระค่าบริการต่างๆที่เราสั่งของ โดยที่เราไม่ต้องไปธนาคารแต่ว่าเรานั้นใช้ในการโอนผ่านมือถือเพื่อที่จะได้สะดวกในการใช้จ่ายและเราไม่ต้องไปทำธุระการเงินที่ธนาคาร

       ด้วยความที่สะดวกและบวกด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากขึ้น  การสั่งของออนไลน์นั้นเป็นเรื่องที่ปกติอย่างมาก เพียงแค่เรานั้นมีเงินอยู่ในบันชีเพื่อที่ว่าเรานั้นจะโอนหรือว่าซื้อของออนไลน์  หรือว่าเราต้องการที่จะทำธุระการเงินอย่างเช่นเราจะโอนเงินไปให้แม่นั้นแต่ด้วยว่าเราต้องทำงานเราก็ไม่สะดวกที่จะไปธนาคารเราก็ใช้การโอนเงินที่ผ่านมือถือก็เพราะว่าสะดวกสบายโดยที่เราไม่ต้องไปธนาคารเพราะว่าที่ธนาคารนั้นคนใช้บริการนั้นเยอะ   เราก็ต้องรอต่อแถวในการเรียงคิวรอเรียกชื่อ ถ้าเป็นเมื่อก่อน   

     แต่ด้วยว่าในสถานะนี้นั้นเรามีการพัฒนาอย่างมาก  จึงทำให้เรานั้นสะดวกสบาย อย่างเช่นเรานั้นสั่งของกินเราก็ไม่ต้องถือเงินสดเราก็จ่ายโดยการที่เรานั้นโอนเงินก็ได้ เรานั้นคิดว่าสะดวกสบายเหมือนกัน  และทำให้เราไม่ต้องถือเงินที่มากเพราะว่าเรานั้นจะทำร่วง หรือว่าหล่นหายนั้นได้ นี่เป็นทางเลือกที่เรานั้นสามารถที่จะโอยเงินผ่านแอปธนาคารเป็นเรื่องที่ง่ายอย่างมาก  

    แต่ว่าในขั้นตอนในการที่เราจะโอนเงินนั้นเราต้องมีเน็ตและวายฟายเพื่อที่เรานั้นจะทำธุรการเงินนั้นได้ถ้าเราไม่มีเน็ตนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะทำการโอนเงินผ่านมือถือนั้นได้   และด้วยความที่สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นการที่เรานั้นลืมบุตรเอทีเอ็มนั้นเราก็สามารถที่จะกดเงินด้วยการที่เราไม่ต้องมีบัตรเอทีเอ็มนั้นได้เหมือนกัน เพียงแค่เรานั้นมีแอปของธนาคารที่เรานั้นมีอยู่จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนที่เขานั้นให้เราทำ  จากนั้นเราก็สามารถที่จะกดเงินออกได้โดยที่เราไม่ต้องมีบัตรเอที่เอ็มอีกต่อไป เรานั้นก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากขึ้น  

ประโยชน์ของบริการการโอนเงินผ่านมือถือ

เบื้องหลังของแอปพลิเคชันคือคอมพิวเตอร์

เมื่อก่อนระบบสารสนเทศเป็นเพียงแต่ระบบที่เป็นการส่งต่อข้อมูลต่างๆ ณปัจจุบันเป็นการส่งต่อข้อมูลรวมถึงเป็นการเชื่อมต่อผู้คนเข้าหากันผู้คนในปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารกันง่ายมากยิ่งขึ้นโดยการผ่านระบบสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบแลนโดยใช้อินเทอร์เน็ตสาย หรือจะเป็นระบบ WiFi

ที่เป็นระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่ได้ใช้ เหล่านี้ก็คือลักษณะในการที่เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่เป็นสมาร์ทโฟนต่างๆที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าหากันได้ โดยแต่ละอุปกรณ์จะต้องมีระบบประมวลผลหรือระบบในการที่จะรับสัญญาณต่างๆในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีระบบในการที่จะรับสายแรงอยู่แล้วแต่ในบางเครื่องจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถรับระบบ WiFi ได้

 หากมีการเชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ตแล้วไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆก็สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลหรือแม้แต่จะเป็นส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆครับโหลดสิ่งต่างๆที่ให้ความสนใจหรือที่ตัวเองสนใจได้ และในปัจจุบันตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็มีราคาที่ค่อนข้างถูกลงกว่าเมื่อก่อนเป็นจำนวนมากจากเมื่อก่อนเครื่องละเป็นแสนแต่ในปัจจุบันมีราคาเพียงแค่หลักหมื่น

หรือบางเครื่องก็ราคาเพียงแค่หลักพันเท่านั้นก็สามารถหาซื้อเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้มาใช้ในบ้านตัวเอง สามารถพัฒนาตัวเองผ่านอุปกรณ์ต่างๆในระบบอินเทอร์เน็ตที่ในปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนมากในโลกออนไลน์ พอเครื่องคอมต่างๆที่มีราคาถูกมากลงจะทำให้มีขายทั่วไป 

อุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆก็มีราคาถูกลงกว่าเมื่อก่อนเป็นจำนวนมากนี่เองจึงทำให้ท่านทุกคนที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบระบบการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบ Wifi หรือระบบแลนได้แล้วนะปัจจุบัน ผู้ใช้งานในประเทศหรือแม้แต่จะเป็นทั่วโลกมีจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะทุกคนสามารถเข้าถึงระบบต่างๆได้

 แล้วยังมีสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบการติดต่อสื่อสารที่ทำให้ทุกๆคนใช้อุปกรณ์ได้เหมือนกันและมีความสามารถในการที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ นอกจากนี้ในส่วนของ Application ที่มีให้บริการในโทรศัพท์มือถือส่วนในคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมต่างๆก็มีให้ใช้งานและอัพเดทผ่านระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตได้แล้วเป็นระบบง่ายมากๆ

ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สื่อสารรูปแบบใดในช่วงที่มีการพัฒนาหรือช่วงที่มีการทำขึ้นมาย่อมต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำอยู่เสมอ เพราะคอมพิวเตอร์คือ หัวใจหลับในการที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ รวมถึงโต๊ะพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเพราะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ จึงจะเห็นทุกๆบริษัทที่มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในบริษัทนั้นจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่อนข้างมากและระบบการติดต่อสื่อสารอินเทอร์เน็ตที่ดีเพราะว่าจะทำให้การพัฒนา งานต่างๆเหล่านี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและสามารถพัฒนาได้อย่ารวดเร็ว 

เบื้องหลังของแอปพลิเคชันคือคอมพิวเตอร์

ความแต่งต่างระหว่างคอมพิวเตอร์กับโน๊ตบุ๊ค

หลายๆคนคงรู้จักดีว่าสองสิ่งนี้มีการใช้งานที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกันมาก แต่อาจจะต่างกันบ้างในบ้างส่วน และคุณสมบัติและการทำงานมีประสิทธิภาพในการใช้งานเทียบเท่ากันเลยทีเดียว แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าแต่ละคนว่าจะสะดวกใช้งานแบบไหนมากกว่ากัน ฉะนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนว่าชอบการใช้งานแบบไหนมากกว่ากันเพราะว่าตัวโปรแกรมบางตัวอาจจะทำงานต่างกัน

จึงจะต้องเลือกความสะวกในการใช้งานของแต่ละคนเพราะการทำงานอาจจะแต่งต่างกันไปบ้าง แต่คนที่ทำงานส่วนใหญ่อาจจะใช้ตัวคอมพิวเตอร์กันซะมากกว่าเพราะองค์ระกอบต่างๆในการทำงานน่าจะดูครบเครื่อง ส่วนโน๊ตบุ๊คนั้นส่วนมากจะเป็น นักเรียน นักศึกษา ซะมากกว่าที่จะนิยมใช้งานกันเยอะ

การใช้งานที่ต่างกัน

ประสิทธิภาพในการทำงานนั้นมีความสามารถเทียบเท่ากันเลยคนส่วนใหญ่จึงเลือกเอาตามความสะดวกสบายกันทั้งนั้น เพราะการทำงานของแต่ละคนมีความแตกต่างกันเลยเลือกใช้ตัวเลือกมีความเหมาะสมกับเรามากที่สุด เพื่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานและเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตามการที่เราเลือกใช้สิ่งที่เหมาะสมและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแก่ตัวเราเสมอ อย่างเช่น ถ้าหากคุณต้องการ ทำสื่อหรือตัดต่อวิดีโอเ ล่นเกม ได้อย่างมีประสิทธิภาพเราแนะนำว่าควรใช้งานในคอมพิวเตอร์น่าจะดีกว่าเพราะดูรวมๆแล้วองค์ประกอบหรืออุปกรณ์การใช้งานน่าจะเหมาะสมกว่าในเรื่องนี้ด้วยและใช้งานสะดวกกว่าการใช้งานผ่านโน๊ตบุ๊ค แต่ถ้าคุณไว้ใช้สำหรับการพิมพ์งานหรือในการทำงานได้อย่างสะดวก เราแนะนำว่าควรใช้โน๊ตบุ๊คดีกว่าเพราะสามารถพกพาได้อย่างสะดวกสบายและยังสามารถทำงานได้ตลอดเวลาหรือในสถานที่นั้นๆ เลยมักเป็นที่นิยมสำหรับคนที่ทำงานหรือคนที่เรียนอยู่ เพราะว่าการใช้งานแบบนี้น่าจะสะวกกว่า 

ประโยชน์ของการใช้งาน

เมื่อเราต้องทำงานแต่งต่างกันเราจึงต้องเลือกสิ่งที่อำนวยความสะดวกแก่เราให้ได้มากที่สุด เพราะการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คเริ่มเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของคนในปัจจุบันเหมือนกัน เพราะสามารถใช้งานได้ง่าย รับส่งข้อมูลอย่างรวดเร็ว ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ใช้ค้นคว้าหาความรู้ นอกจากนี้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแล้วยังสามารถใช้งานดียิ่งขึ้นอีกด้วย นั้นการที่จะเลือกซื้อไว้ใช้งานควรดูจากความเหมาะสมและตรงความต้องการของราด้วย เพื่อสะดวกในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานได้น้อยที่สุด ดังนั้นเราควรเลือกให้ดีๆว่าต้องการและเน้นใช้งานแบบไหนจะได้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการซื้อมาใช้งาน

ความแต่งต่างระหว่างคอมพิวเตอร์กับโน๊ตบุ๊ค

ประโยชน์ของโทรศัพท์

ถ้าพูดถึงโทรศัพท์มือถือนั้นคุณจะนึกถึงการคุยสนทนาผ่านเครือข่ายสัญญาณมือถือที่มีประโยชน์มากกว่านั้นเพราะปัจจุบันนี้แค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถทำได้หลายๆอย่างแล้วจะประกอบธุรกิจขายสินค้าก็ได้คุยงานผ่านมือถือการไลฟ์สดขายสินค้าก็ทำได้ง่ายๆ

แค่ผ่านมือถืออย่างเดียวแต่ประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่าคอมพิวเตอร์ ไอแพดและแท็บเล็ตเลยแม้แต่น้อยแต่ต่างกันที่ลักษณะและขนาดเของเครื่องเท่านั้นเองแต่ประสิทธิภาพการใช้งานนั้นเทียบเท่ากันและไม่ด้อยไปกว่ากันเลยโทรศัพท์มือถือก็สามารถทำสื่อสร้างภาพสไลด์ตัดต่อวิดีโอได้เหมือนกันแต่อาจจะมีอุปสรรค์แค่ขนาดของจอและเครื่องที่มีขนาดเล็กก็เท่านั้น

แต่การใช้งานถือว่าดีเลยและบางแอปพลิเคชั่นก็อาจจะตัดต่อได้ง่ายกว่าคอมพิวเตอร์นอกจากนี้โทรศัพท์มือถือบางรุ่นอาจจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปเช่นไอโฟนถ้าหากคุณมีอินเตอร์เน็ตหรือไวฟายก็สามารถ(Facetime)ฟรีและมีสติ๊กเกอร์น่ารักๆให้เราได้เลือกตกแต่งเพื่อใช้งานได้ตามความต้องการของเราแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติที่เด่นแตกต่างกันไป

แต่อยากให้ทุกคนมองว่าโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องไม่ได้มีไว้แค่โทรคุยสนทนาเฉยๆอยากให้มองลึกๆถึงประโยชน์ของมือถือว่ามีอะไรบ้างที่สามารถทำให้เรารู้สึกว่าใช้มันได้คุ้มค่าคุ้มราคากับที่ซื้อมากที่สุดแต่คนส่วนมากอาจจะใช้ไว้เพื่อเล่นเกมออนไลน์เช่นROV PUBG เป็นต้นแต่คนบางส่วนก็อาจใช้สื่อสารกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านทางข้อความตรงส่วนนี้ก็มีความสำคัญอย่างมากต่อการใช้งานโทรศัพท์มือถือส่วนมากก็น่าจะไว้สื่อสารกันซะมากกว่า

เมื่อเวลาเดินทางไกลหรือไม่ก็เมื่อไปเที่ยวแล้วหลงทางกันกับเพื่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในการพกติดตัวไว้ตลอดทุกครั้งที่ออกจากบ้านไว้ใช้ติดต่อกันก็ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากในการใช้งานแต่ถ้าหากไปสถานที่ที่แบบเป็นทะเลยหรือมีภูเขานั้นในบางครั้งสถานที่นั้นๆก็อาจจะอับสัญญาณสัญญาณของโทรศัพท์มือถือเข้าไม่ถึงก็อาจจะมีบ้างในบางกรณี

เพราะถูกบางสิ่งบางอย่างบดบังคลื่นสัญญาณมือถือทำให้เราไม่สามารถติดต่อใครได้ไปชั่วขณะเราควรเดินไปหาพื้นที่โล่งๆเพื่อให้สัญญาณมือถือของเราใช้งานได้หรือไม่ก็ต้องออกมาเดินข้างๆถนนที่เสาต่างๆตรงจุดบริเวณนั้นอาจจะพอสัญญาณของโทรศัพท์มือถือของเราอยู่บ้างแต่ในกรณีนี้ไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นการเซฟตัวเองไปในตัวด้วยเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมีข้อดีและเสียปะปนกันไปแต่ถ้าหากเราใช้งานได้ถูกวิธีมันก็จะมีประโยชน์กับเรามากๆ

ประโยชน์ของโทรศัพท์

เราจะดูคอมตั้งโต๊ะแบบใหม่กันและราคาถูก

ถ้าเป็นเมื่อในอดีตนั้นเราต้องใช้คอมพิวเตอร์แบบเป็นจอนูนและต้องเป็นตู้เหลี่ยมของ cpu ซึ่งอาจจะทำให้เรานั้นดูเปลืองเนื้อที่แต่ว่าด้วยเดี่ยวนี้นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงในการที่เรานั้นพัฒนาดีไซน์ที่สวยและก็ไม่แพ้โน๊ตบุ๊คนั้นเลยเพราะว่ามีความบางจอนั้นใหญ่

ส่วนคนที่ทำงานในออฟฟิตนั้นก็จะได้คอมที่สวยดีไซน์ที่ดีที่เรานั้นเรียกว่า  All in one ที่รวมคอมพิวเตอร์และหน้าจอนั้นเอาไว้ในจอเดียว ซึ่งเรานั้นสามารถที่จะให้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นและมีภาพที่คมชัดและเดี่ยวนี้การที่เรานั้นมีคอมพิวเตอร์เอาไว้ในบ้านนั้นไม่แค่การทำงานแต่ว่ายังเป็นเครื่องที่สามารถตบแต่งบ้านได้อีดด้วย ซึ่งวันนี้เรานั้นจะมาบอกคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบว่าราคานั้นถูก

แต่เรานั้นเชื่อว่าสวยและใช้งานได้อย่างครบครันมาในรูปแบบว่า All in one ที่เรานั้นหาซื้อได้ทั่งไป และแถมยังลง windows 10 ขอแท้อีกด้วยซึ่งวันนี้จะมีรุ่นอะไรบ้างไปอ่านกันเลยค่ะ 

  1. Lenovo ideacentre aio 520   ซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่แรงมากที่สุดและอาจจะเป็นตัวที่ดีที่สุดที่ตอนนี้เรานั้นหาได้เพราะว่า Ram มากถึง 8 Gb ที่เยอะที่สุดที่เรานั้นได้ทำการลิสต์เอาไว้เพราะว่าจะช่วยให้คุณนั้นได้เปิดโปรแกรมทำงานพร้อมกันได้หลายอย่างในราคาประมาณ 17,990 บาท ซึ่งในตัวนี้เป็นคอมที่ตั้งโต๊ะที่มีราคานั้นถูกแต่มีความสวยงามที่โดดเด่นอีกด้วยที่มาในรูปแบบ All in one ที่ไม่ต้องต้องมีตู้เหลียมนั้นให้เกะกะสายตา 
  2. Lenovo ideacentre Aio520 เป็นเพียง 2 รุ่นที่มีหน้าจอ touch screen ใช้ทำงาน หรือว่าพนักงาน ใช้กับ Point of saie ก็ง่ายซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ขนาดหน้าจอใหญ่ที่สุดในลิสต์ ซึ่งใหญ่ถึง 23.8 นิ้วถ้าใช้งาน interactive Ram 4 Gb ก็เพียงพอ แต่ถ้าใช้ส่วนตัวก็น่าจะเพิ่ม Ram เป็น 8 Gb ที่อาจจะได้ เพราะว่าเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะตัวนี้นั้นโดดเด่นอย่างมากเพราะว่าไม่ใช่แค่เพียงที่มีหน้าจอ 24 นิ้วเพียงเท่านั้นแต่เป็น intel  optane 16 Gb ที่เก็บข้อมูลเร็วสายฟ้าฟาดแบบ ssd 
  3. Acer Aspire c20-830    ตัวนี้นั้นก็มากับเทคโนโลยีที่ปกป้องดวงตาจากความเมื่อยล้าแต่ว่าตัวนี้จะเป็นจอที่เล็กลงมากว่าสองตัวนั้นจอภาพนั้นจะอยู่ที่ 19.5  ซึ่งก็ไม่เล็กไม่ใหญ่กว่าโน๊ตบุ๊คทั้งหมด และด้วยราคาที่น่าสนใจมากเรื่องประสิทธิภาพตัวนี้สูงมา กับ CPU ปรหยัด Intel Pentium J5005 บน Ram 4 GBและก็ Harddisk ที่ 500 GB ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงานที่ไม่หนักหรือว่าเป็นงานแอดมิน ด้วยดีไซน์บอดี้และขาตั้งคล้าย  imac 
เราจะดูคอมตั้งโต๊ะแบบใหม่กันและราคาถูก