การใช้ code ต่างๆของคอมพิวเตอร์

การใช้ code ต่างๆ ของภาษา HTML ในการพัฒนาเว็ปไซต์ มีดังนี้

การพัฒนาเว็ปไซต์ในปัจจุบันมีหลายภาษาในการเขียน ซึ่ง HTML เป็นสิ่งที่ง่าย และสำคัญที่สุด เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในการแสดงผลของหน้า browser เว็ปไซต์ ให้ยูสเซอร์อย่างเราๆได้รับชม ได้เล่นเว็ปไซต์กัน

การเขียนโค้ดทาง HTML มีหลายคำสั่ง หลายแท็กที่ต้องใช้ วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันแบบง่ายๆ ก่อน

แท็ก <u><i><b>เป็นแท็กที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของตัวหนังสือโดยตรง เป็นการเล่นลูกเล่นของตัวหนังสือ โดยการทำงานให้แทรกข้อความที่ต้องการในระหว่างแท็ก <u>ข้อความที่ต้องการ</u>, <i>ข้อความที่ต้องการ</i>, <b>ข้อความที่ต้องการ</b>โดย <u>คือ ข้อความขีดเส้นใต้, <i> คือ ข้อความตัวเอียง, <b> คือ ข้อความตัวหนา มีอีกพิเศษคือ <strong>ข้อความ</strong> โดยแท็ก <strong> นี้จะทำให้ข้อความในแท็ก มีลักษณะเป็นตัวหนาขึ้น

หากเราต้องการใส่รูปภาพที่หน้าเว็ป ให้ใช้แท็ค <img> ซึ่งการทำงานคือ <imgscr=“url หรือ path ที่เก็บรูปภาพ”></img> ซึ่งเรายังสามารถใส่ option อื่นๆ เช่น ความกว้าง หรือ ความสูงให้กับรูปภาพได้อีกด้วย เช่น <imgsrc=“image.jpg” width=“200”>หรือ <imgsrc=“image.jpg” height=“100”> แบบนี้ และเรายังสามารถทำรูปเป็นลิงค์กดแล้วไปที่อื่นได้ด้วย โดยการนำแท็ก <a>มาใช้ร่วมกัน ดังนี้ <a href=“เว็ปไซต์ที่ต้องการลิงค์ไป”><imgsrc=“url รูปภาพ” width=“200”></img></a>

ทริคอีกอย่างก็คือ เราสามารถแทนอักขระพิเศษบางอย่างได้ด้วย คำพิเศษ ดังนี้ 

<      แทนด้วย     &lt;

>      แทนด้วย     &gt;

&     แทนด้วย     &amp;

”      แทนด้วย     &quot;

เว้นวรรค แทนด้วย &nbsp;

การจัดรูปแบบหน้าของภาษา HTML นั้น โดยส่วนมากหากเป็นเว็ปไซต์บทความ หรือเว็ปไซต์ใดๆต่างๆก็ตามที่มีบทความ โดยส่วนมากแล้วการจัดบทความจะใช้แท็กคำสั่ง <p>…บทความที่ต้องการ…</p> หากขึ้นย่อหน้าใหม่ ก็ขึ้นแท็ก <p>…</p> ใหม่นั่นเอง

หากเราเริ่มทำเว็ปไซต์จนเริ่มใหญ่มากๆ มีโค้ด HTML หยุบหยับจนเริ่มจำไม่ไหว เราขอแนะนำตัวช่วยที่สำคัญ ที่ช่วยได้เป็นอย่างดีก็คือ แท็กคอมเม้นนั่นเอง โดยลักษณะการเขียนโค้ดคือ <!– ระบุคอมเม้น –> ซึ่งเราจะเขียนข้อความระบุอะไรก็ได้ที่ช่วยกันลืมให้เรา โดยข้อความที่เราเขียนในแท็กคอมเม้นนั้น จะไม่แสดงผลออกไปที่หน้าเว็ปนั่นเอง สะดวกสบายมากๆ

การใช้ code ต่างๆของคอมพิวเตอร์

ถังขยะในคอมพิวเตอร์ (Recycle Bin)

ถังขยะในคอมพิวเตอร์ (Recycle Bin) กับเรื่องน่ารู้

Recycle Bin มีหน้าที่ คือ เป็นถังสำหรับเพื่อใส่ขยะบน Windows เป็นที่เก็บไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ไม่ต้องการแล้วอยากจะลบทิ้ง สามารถเรียกกลับได้ แต่ว่าถ้าหากทำการกดคำสั่งเทถังสำหรับใส่ขยะหรือกระทำการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อยู่ในถังสำหรับใส่ขยะแล้วจะไม่อาจขอคืนข้อมูลได้ 

สำหรับผู้ใช้งาน Windows โดยปกติพวกเราสามารถสั่งกู้ไฟล์พวกนั้นกลับมาได้โดยตรงจาก Recycle Bin  ดังนั้นการเรียกใช้งานไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อยู่ใน Recycle Bin คืน สามารถทำได้ดังนี้

 1. ดับเบิ้ลคลิก ณ บริเวณ Recycle Bin สำหรับเปิดหน้าต่างในการทำงานขึ้นมา
 2. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อยากจะกู้คืน
 3. คลิกที่ตัวเลือกที่ขึ้นว่า File จากนั้นเลือก Restore หรือ คลิกขวาเลือก Restore

หากเราตั้งการเคลียร์ถังขยะให้โล่งไม่หลงเหลือสิ่งที่เราไม่ต้องการ เราสามารถทำการลบไฟล์ใน Recycle Bin ได้ แต่ต้องทบทวนดีๆ เพราะถ้าหากดำเนินการไปแล้วจะไม่สามารถนำกลับคืนมาได้อีก

การลบไฟล์ทั้งหมดใน Recycle Bin สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 

1) Double click ณ บริเวณตำแหน่ง Recycle Bin สำหรับเปิดหน้าต่างในการทำงานขึ้นมา

2) ทำการเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อยากจะลบ

3) คลิกที่ตัวเลือกที่ขึ้นว่า File จากนั้นเลือกตัวเลือก Delete หรือ คลิกขวาเลือก Delete

 

วิธีที่ 2

1) Double click ณ บริเวณ Recycle Bin สำหรับเปิดหน้าต่างในการทำงานขึ้นมา

2) คลิกที่ตัวเลือกที่ขึ้นว่า File จากนั้นเลือก Empty Recycle Bin

หรือ สังเกตรูป Recycle Bin ที่แสดงให้เห็นตรงบน Desktop คลิกขวาที่ตรงนี้ จากนั้นเลือก Empty Recycle Bin โดยจะแสดงหน้าต่างบางอย่างขึ้นมาเพื่อยืนยันการลบ

ถ้าหากคลิก Yes เท่ากับว่าไม่ได้อยากลบไฟล์หรือโฟลเดอร์จากแผ่นดิสก์

ถ้าคลิกเลือก No เท่ากับว่า ยืนยันที่จะลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ออกมาจากแผ่นดิสก์

คำเตือน คือ เมื่อลบแล้วไม่อาจขอคืนไฟล์หรือโฟลเดอร์กลับมาได้

ทั้งนี้อาจจะมีบางครั้งที่พบว่า เมื่อดำเนินการลบบางอย่างไปแล้ว ทำบางไฟล์ถึงไม่ได้หายไป ไม่ไปอยู่ที่ถังสำหรับใส่ขยะ Recycle Bin สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้จาก 2 กรณี ในกรณีที่1 เมื่อตอนที่คุณทำการลบหากคุณกดปุ่ม Shift แล้วกดคำสั่งลบไฟล์ (ไฟล์จะไม่อยู่ใน Recycle Bin) ในกรณีที่ 2 ถ้าหากคุณลบภายใต้คำสั่ง CMD (Command) ไฟล์พวกนั้น จะไม่เก็บใน Recycle Bin

มาถึงตรงนี้ผู้เขียนหวังว่าเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin  คงจะสามารถช่วยให้คุณสามารถรู้เรื่องและใช้งานเกี่ยวกับ Recycle Bin ได้มากขึ้นกว่าเดิมและช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็อย่าลืมที่จะหมั่นดูแลถังสำหรับใส่ขยะบ่อยๆ เพราะว่าถ้าหากมีขยะมากขึ้นก็สิ้นเปลืองพื้นที่ในคอมพิวเตอร์โดยไร้ประโยชน์

ถังขยะในคอมพิวเตอร์ (Recycle Bin)

การใช้ while Loop

การใช้ while Loop ในแบบ PHP มีดังนี้

นักพัฒนาเว็ปไซต์ที่เก่งๆหรือขั้นชำนาญแล้วนั้น ต้องรู้จักการใช้ while loop กันมาบ้าง ไม่มากก็น้อย เพราะเป็นการเขียนโค้ดที่ทรงพลัง ช่วยลดการทำงานต่างๆได้เป็นอย่างดี

ช่วยในการคำนวณ หรือปริ้นข้อมูลที่ทำซ้ำๆ เราก็ไม่ต้องเขียนเงื่อนไขเดิมๆหลายๆรอบ เพียงแต่ใช้คำสั่งจำพวก while loop ช่วยเหลือ ซึ่งการทำงานของมันเป็นอย่างไรนั้น มาลองดูกันเลยดีกว่า

การใช้คำสั่ง For Loop แบบเดิมๆ เบสิคๆนั้น เราต้องรู้จำนวนรอบที่แน่นอนในการคำนวณ ว่าชุดข้อมูลที่เราจะคำนวณหรือวิเคราะห์นั้น จะคิดกี่รอบ 5 รอบ 10 รอบ 100 รอบ 1000 รอบ เป็นต้น แต่ว่า ก็มีหลายๆเคส หลายๆครั้ง ที่เราเองก็ไม่อาจทราบได้ว่าจะต้องคิดกี่รอบ คิดไปถึงเมื่อไหร่ เช่น เราไม่รู้ว่าลูกค้าวันนึงจะสั่งของกี่รอบ ต้องตัดบิลกี่ครั้ง อะไรเหล่านี้เป็นต้น

เราสามารถใช้คำสั่ง while loop ทำงานได้เช่นกัน โดยกำหนดเงื่อนไข เอาไว้ให้ทำงาน ซึ่งแบ่งได้สองแบบคือ

เช็คเงื่อนไขก่อนแล้วค่อยทำ หรือ ทำก่อนแล้วค่อยเช็คเงื่อนไข ดังนี้

 • เช็คเงื่อนไขก่อนแล้วค่อย ข้อเสียของการทำงานแบบนี้คือ อาจจะเป็นไปได้ที่บางครั้งโค้ดจะไม่ทำงานเลย เพราะว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขเลยซักรอบ หรือตั้งแต่ทีแรก อะไรแบบนี้

การทำงานให้ใช้แบบนี้ while(เงื่อนไข){ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ทำให้ทำในนี้ }

 • แบบที่สองนี้คือ ทำก่อนหนึ่งรอบ แล้วค่อยเช็คเงื่อนไข ซึ่งการทำแบบนี้ อย่างน้อยๆ มีการทำก่อนหนึ่งรอบแน่นอนการรันตี แล้วค่อยไปเช็คเงื่อนไขว่าทำเพิ่ม ทำต่อได้อีกไหม ซึ่งเขียนได้แบบนี้

Do{ }while(เงื่อนไข);

ซึ่งหากลองยกตัวอย่างดูเช่น ให้ลองคำนวณผลคูณกำลังสองของเลข 5 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีค่าเกินกว่า 1000 แล้วให้หยุด ก็จะเป็นดังนี้

วิธีแรก <?php 

    $result = 1;

    while($result <= 1000){

        $result = $result *5;

        echo “<br>”.$result;

    }

?>

วิธีที่สอง

<?php 

    $result = 1;

    do{

        $result = $result *5;

        echo “<br>”.$result;

    }

    while($result <= 1000);

?>

จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันคือ 5 25 125 625 3125 แล้วก็หยุด เพราะ 3125 เป็นเลขที่เกิน 1000 ตามเงื่อนไขแล้ว จึงไม่นำไปคำนวณต่อ

การใช้ while Loop

จากปลายดินสอของ BTS สู่คาแรกเตอร์ BT21 ( Line friend )

ในเวลานี้คงจะไม่มีใครเลยที่จะไม่รู้จักวงบอยแบนด์สัญชาติเกาหลีที่โด่งดังไปไกลถึงระดับโลกอย่างวง BTS หรือเรียนกันสั้นๆง่ายๆว่า บังทัน

มีสมาชิกในวง 7 คน คือ อาร์เอ็ม, จิน, ชูก้า, เจโฮป, จีมิน, วี และจองกุก ซึ่ง ณ ตอนนี้ตัววงได้สร้างมูลค่าทางการตลาดไว้อย่างสูงมาก ไม่ว่าจะเรื่องการออกอัลบั้มเพลง การแสดงคอนเสิร์ต รายการเรียลลิตี้เดี่ยวๆของวง การออกสินค้าของตัววงบังทันเอง หรือแม้แต่เป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้า

แค่เฉพาะค่าโฆษณาสินค้าก็สามารถทำเงินได้สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ โดยได้รับค่าตัวขั้นต่ำสูงถึง 3-5 พันล้านวอน หรือ ประมาณ 78-130 ล้านบาทกันเลยทีเดียว ซึ่งในตอนนี้ตัววงบังทันทำแรงค์อยู่ในระดับ S ของค่าตัวโฆษณาคนดังของประเทศเกาหลี

ซึ่งเป็นบอยแบนด์วงเดียวที่สามารถทำได้ แต่บังทันก็ไม่หยุดความดังของตัวเองเอาไว้เฉพาะแค่ที่ตัววง แต่ยังนำพาความดังไปจนถึงคาแรกเตอร์ BT21 ที่บังทันได้ร่วมมือกับทาง Line Application แอพสื่อสารที่มีผู้ใช้ไปทั่วโลก โดยคาแรกเตอร์ BT21 มีออกมาถึง 8 คาแรกเตอร์หลักๆด้วยกัน

โดยแต่ละตัวถูกออกแบบโดยสมาชิกบังทัน ซึ่งแต่ละตัวนั้นบอกได้เลยว่าได้ใส่นิสัยส่วนตัวของบังทันลงไปด้วย คาแรกเตอร์ BT21 จึงเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และไม่เหมือนใคร

ซึ่งคาแรกเตอร์แต่ละตัวคือ

 • โคย่า (Koya) ออกแบบโดย อาร์เอ็ม เป็นเจ้าหมีโคอะล่าสีฟ้าสดใส มีจมูกสีม่วงน่ารัก และหูโตๆกลมๆ เจ้าโคย่าจะดูง่วงนอนและหลับตลอดเวลา เป็นหมีที่ขี้เซาแต่เมื่อตกใจหรือสะดุ้ง หูของเจ้าโคย่าก็จะหลุดออกมา 
 • อาร์เจ (RJ) ออกแบบโดย จิน เป็นอัลปาก้าสีขาวผูกผ้าพันคอสีแดง เป็นคาแรกเตอร์ที่ตัวสูงที่สุด เจ้าอาร์เจรักการทำอาหารและการกินเป็นชีวิตจิตใจ โดยขนของอาร์เจนั้นนุ่มนิ่มมากใครๆก็ชอบกอด เพราะรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้อยู่ที่บ้านเลย
 • ชูกี้ (Shooky) ออกแบบโดย ชูก้า เป็นคาแรกเตอร์ที่ตัวเล็กที่สุดในบรรดาทั้ง 7 ตัว ชูกี้เป็นคุกกี้ที่มีนิสัยร่าเริง เสียงดัง มีนิสัยชอบแกล้งเพื่อนๆ ชอบอยู่ตัวติดกันกับคูกี้ ส่วนของที่เกลียดมากที่สุดเลยคือ นม
 • มัง (Mang) ออกแบบโดย เจโฮป เป็นคาแรกเตอร์ลึกลับที่มีตัวสีม่วงและใส่หน้ากากม้าสีฟ้ามีจมูกรูปหัวใจ รักการเต้นเป็นที่สุด ไม่ว่าจะมีเสียงดนตรีที่ไหนมังก็สามารถลุกขึ้นมาเต้นให้เข้ากับจังหวะได้ แต่ตัวจริงของมังเป็นยังไงก็ยังคงเป็นความลับอยู่ 
 • ชิมมี่ (Chimmy) ออกแบบโดย จีมิน หมาน้อยสีขาวหูดำที่ใส่ชุดฮู้ดสีเหลืองทั้งตัว หมาน้อยแสนร่าเริง แต่ตั้งใจทำงานมากๆเลยนะโดยเฉพาะสิ่งที่ชิมมี่สนใจ
 • ทาทา (Tata) ออกแบบโดย วี เป็นคาแรกเตอรืที่หัวเป็นรูปหัวใจ และตัวเป็นสีน้ำเงินลายจุดสีเหลือง เป็นเจ้าชายจากดาวเคราะห์ BT มีพลังวิเศษ ร่างกายสามารถยืดหดได้ตามชอบใจ มีนิสัยแปลกๆแต่รักเพื่อนฝูง เป็นคาแรกเตอร์ตัวแรกที่รวบรวมสมาชิกทุกตัวจนออกมาเป็นแก๊ง BT21 
 • คูกี้ (Cooky) ออกแบบโดย จองกุก กระต่ายน้อยสีชมพูมีหูพับลงมา 1 ข้าง คูกี้รักการออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจแถมยังฝันว่าอยากจะมีกล้ามอันแข็งแรงบนตัวของเค้าเอง คูกี้มักจะอยู่ตัวติดกับชูกี้ และคูกี้ยังเป็นที่พึ่งพาของเพื่อนๆได้อีกด้วย คูกี้มักจะเขียนคิ้วขวาด้วยตัวเองเพราะอยากให้หน้าดูดุดัน
 • แวน (Van) ออกแบบโดยสมาชิกทุกคน เป็นคาแรกเตอร์หุ่นยนต์ที่เหมือนจะรู้ทุกๆสิ่งในกาแล็กซี่ ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ BT21 ตลอด 7 วัน และ24 ชั่วโมง

และนั้นคือคาแรกเตอร์ BT21 ทั้งหมดที่ถูกออกแบบมาจากปลายดินสอของ BTS ซึ่งเจ้าคาแรกเตอร์ BT21 ก็ไม่น้อยหน้าในการตีตลาดพอๆกับบังทัน เพราะเมื่อมีสินค้า BT21 ออกมาก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า เพราะสินค้าแต่ละอย่างช่างน่ารัก และมีสินค้าหลากหลายประเภทซึ่งสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย

ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย แถมยังมี collab กับสินค้าแบรนด์อื่นๆอีกมากมาย ออกมาเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น น่ารัก เต็มไปหมด เช่น รองเท้า Skechers, ปากกา Lamy, ร้านสเตชั่นแนรี่ Monopoly และ ฯลฯ เป็นต้น

ถือว่า Line คิดไม่ผิดจริงๆที่ดึงหนุ่มๆวง BTS มาร่วมออกแบบคาแรกเตอร์ และออกสินค้ามากมายเพื่อกินส่วนแบ่งทางการตลาด และสร้างรายได้มากมายให้กับบริษัท เพราะนอกจากจะดึงแฟนคลับมาซื้อสินค้าได้แล้ว ยังสามารถจำหน่ายลูกค้าทั่วไปได้อีกด้วย

จากปลายดินสอของ BTS สู่คาแรกเตอร์ BT21 ( Line friend )

Microsoft Excel โปรแกรมเทพของหนุ่มสาวออฟฟิศ

ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล โปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่ต้องมีติดไว้ทุกเครื่องทุกบ้าน โดยเฉพาะออฟฟิศทำงานนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลย ต้องมีติดเอาไว้แน่ๆ เพราะประโยชน์ของมันมากมายมหาศาล เกินตัว เรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มจริงๆ

หากใครใช้ ฟังก์ชั่นและสูตรของมันได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนั้นบอกเลยว่าเป็นเทพออฟฟิศที่คนต้องการตัวอย่างแน่นอน

โปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมด้านตารางคำนวณ

โดยจะแบ่งเป็นหน้าๆที่เรียกว่า Spreadsheet แต่ละหน้าเราจะสามารถสร้างตาราง คำนวณ ใส่สูตรได้มากมายหลาหลายรูปแบบ และยังนำเสนอเป็นแผนภูมิ เป็นกราฟได้อีกด้วย การสร้างตารางทำงาน เราสามารถใส่สีสัน format ที่สวยงามได้มากมาย โดยเฉพาะโปรแกรม Excel ใน version ใหม่ๆ เช่น 2010 , 2013 สามารถใช้ชุดรูปแบบตารางที่ทำมาแล้ว

เราเลือกใช้ได้ทันที เรียกได้ว่าสะดวกมากๆ นอกจากเรื่องการตกแต่งตารางแล้วนั้น การสร้างเอกสารคิดคำนวณสูตร ฟังก์ชั่นต่างๆ ก็สามารถเชื่อมโยงสูตรทั้งในหน้า spreadsheet เดียวกัน การเชื่อมโยงเอกสารเดียวกันแต่ข้าม spreadsheet หรือแม้กระทั่งเชื่อมโยงข้ามเอกสาร ข้ามเครื่อง ข้ามไฟล์กัน ก็ยังสามารถทำได้ เรียกได้ว่าคล่องตัวสุดๆ 

การจัดเก็บข้อมูลเชื่อมโยงสูตรต่างๆนั้นทำได้สูงสุดถึง 1 ล้านแถว

เรียกว่าเยอะคุ้มค่าแน่นอน แต่หากไม่ได้มีข้อมูลอะไรสำคัญต้องอยู่ด้วยกันมากขนาดนั้นจริงๆ แนะนำให้แยกเอกสาร แยกไฟล์ดีกว่า เพราะหากเกิน 1 แสนแถว ก็เริ่มทำให้เปิดไฟล์งานช้า คำนวณช้า หากสเปคคอมไม่แรงเพียงพออาจทำให้คอมค้างอีกด้วย หลังจากเราได้ input ใส่ข้อมูลต่างๆ

ลงไปในไฟล์งาน spreadsheet ของเราแล้ว ตัวโปรแกรม Excel ยังมีความสามารถในการทำรายงานสรุปผลในรูปแบบต่างๆได้หลากหลาย เช่น ตารางสรุปยอดขาย ตารางสรุปสต๊อกสินค้า สรุปงบดุล และยังสามารถนำเสนอออกมาเป็นกราฟแบบต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟแนวนอน กราฟเปรียบเทียบยอดขายระหว่าง 2 ปีที่ผ่านมา หรือจะเป็นนำเสนอเป็นแผนภูมิวงกลม ที่แบ่งสัดส่วนข้อมูลออกมาเป็น % ต่างๆกัน ก็ทำได้ดีเช่นกัน ทำให้เราสามารถนำข้อมูลไปนำเสนอที่ประชุมได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

หลากหลายงานและอาชีพที่เหมาะกับการใช้โปรแกรม Excel คือ งานบัญชี พนักงานบัญชี งานการเงินทุกแบบ ทุกประเภท งานการวางแผน งบประมาณรายปี การซื้อของต่างๆ งานด้านสถิติ งานด้านวิศวกรรม

Microsoft Excel โปรแกรมเทพของหนุ่มสาวออฟฟิศ

มาทำความรู้จัก Facebook กันเถอะ

Facebook คืออะไรกันนะ 

         อาจกล่าวได้ว่าทุกวันนี้ไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่รู้จัก Facebook  หลายคนใช้งานเฟสบุ๊กเพื่อเอาไว้บรรยายความรู้สึก รัก เบื่อ เศร้า เป็นการระบายความในใจออกมา

แต่หลายคนต้องการแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ได้ไปเที่ยวมาให้เพื่อนๆในเฟสบุ๊กรู้ และยังมีอีกหลายคนที่ใช้เฟสบุ๊กเพื่อการพานิชย์ สำหรับขายสินค้า แต่จะมีใครที่รู้จักความหมายของเฟสบุ๊กที่แท้จริงว่ามีคืออะไร และมีประวัติความเป็นมาอย่างไร เราลองมาหาความหมายของเฟสบุ๊กกันดีกว่าค่ะ

Facebook คือ ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มคนที่ใช้เฟสบุ๊กด้วยกันผ่านทางสัญญาณอินเตอร์เน็ต

          ซึ่งช่องทางการติดต่อกันนี้เราสามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่าง ทั้งการเขียนข้อความถึงกัน ระบายความรู้สึกให้กันฟัง โพสต์ภาพหรือคลิปวีดิโอเพื่อแชร์ให้คนในกลุ่มในเฟสบุ๊กด้วยการเห็นและร่วมแสดงความรู้สึก รวมถึงการไลฟ์ขายสินค้าและเล่นเกมด้วยกันในกลุ่ม และยังสามารถส่งข้อความสนทนากับแบบเรียลไทม์ได้ด้วย

ซึ่งเฟสบุ๊กยังสามารถทำกิจกรรมอีกหลายๆอย่างได้มากกว่าที่กล่าวมานี้ ที่สำคัญปัจจุบันมีการพัฒนาแอพลิเคชั่นขึ้นมาเพื่อนำมาเชื่อมต่อกับเฟสบุ๊กให้ใช้งานได้ด้วยกันได้ ทำให้เฟสบุ๊กมีลูกเล่นมากหมายอีกหลายอย่าง ปัจจุบันคนไทยมีการใช้งานเฟสบุ๊กเป็นจำนวน ทั้งในเรื่องของการแชร์ข่าวสารให้คนในสังคมรับทราบและการโพสต์ขอความช่วยเหลือจากคนในสังคมก็สามารถทำได้

           สำหรับการเปิดการใช้งานเฟสบุ๊กในครั้งแรกมีขึ้นที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นคนคิดค้น นั่นก็คือ Mark Zuckerburg นั่นเอง ซึ่งมีการเปิดตัวเมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยหลังจากเปิดตัวในมหาวิทยาลัยเพียงแค่สองสัปดาห์เท่านั้น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าวก็ต่างพากันสมัครเป็นสมาชิกกันอย่างมากมาย จนอาจกล่าวได้ว่าครึ่งหนึ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด เป็นสมาชิกของเฟสบุ๊กได้เลย และเมื่อเฟสบุ๊กเริ่มเป็นที่นิยมในมหาลัยมากขึ้น

มหาวิทยาลัยอื่นๆที่รู้ข่าวการใช้งาน application Facebook ต่างก็ต้องการที่จะทดลองใช้งานด้วยเหมือนกัน Mark Zuckerburg จึงได้ชวนเพื่อนสนิทที่ชื่อ  Dustin Moskowitz และ Christ Hughes มาร่วมกันพัฒนา Application Facebook เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และผ่านไปเพียงไม่นานภายในระยะเวลา 4 เดือนเฟสบุ๊กก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีคนใช้งานเพิ่มมากขึ้น

รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆรวมกว่า 30 แห่งสมัครเป็นสมาชิกเฟสบุ๊ก ซึ่งผลจากการตอบรับ application Facebook ที่มีอย่างมากมายส่งผลให้มาร์ค ได้รู้จักกับนายทุนคนหนึ่ง ชื่อ Peter Thiel ซึ่งได้ร่วมลงทุนพัฒนา application Facebook ร่วมกับมาร์คและเพื่อน จนตอนนี้  application Facebook โด่งดังเป็นที่รู้จักและมีการใช้งานมากจากทุกคนทั่วโลก ส่งผลให้มาร์คและเพื่อนๆร่ำรวยขึ้นมา

มาทำความรู้จัก Facebook กันเถอะ

Windows Server 2012 R2

–         ในหน้า Active Directory Zone Replication Scope มีขอบเขตการเรพลิเคตโซน 3 แบบ ในที่นี้จะเลือกหัวข้อ To all DNS servers running on domain controllers in this domain

siam2019.com เพื่อให้ทำการเรพลิเคตโซนไปยัง DNS server ทุกตัวบนโดเมน siam2019.com จากนั้นคลิกปุ่ม Next     

–         ในหน้า Reverse Lookup Zone Name ให้เลือก IPv4 Reverse Lookup Zone และคลิกปุ่ม Next

–         ใส่หมายเลขไอพีแอดเดรสของโซนลงไป (เพียง 3 ชุด) สังเกตที่ช่อง Reverse Lookup Zone name จะแสดงชื่อโซนแบบ FQDN คือ 1.168.192.in – addr.arpa จากนั้นคลิกปุ่ม Next

–         ที่หน้า Dynamic Update เลือกรูปแบบความปลอดภัยในการอัพเดตทรัพยากรเก็บไว้ในเรคอร์ดอัตโนมัติ มีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ

 •  Allow only secure dynamic updates อนุญาตให้เฉพาะคอมพิวเตอร์ที่เป็นสามาชิกของโดเมนนี้เท่านั้นสามารถร้องขอลงทะเบียนเข้าสู่ DNS Server เพื่อป้องกัน DNS Server จากการบันทึกคอมพิวเตอร์ปลอมเข้าสู่ฐานข้อมูลอัตโนมัติ
 • Allow both nonsecure and secure dynamic updates คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถร้องขอลงทะเบียนเข้าสู่ DNS Server โดย DNS Server จะบันทึกคอมพิวเตอร์นี้เข้าสู่ฐานข้อมูลอัตโนมัติ แม้ว่าคอมพิวเตอร์จะไม่อยู่ในโดเมนเดียวกันก็ตาม
 • Do not allow dynamic updates ปฏิเสธการร้องขอลงทะเบียนเข้าสู่ DNS Server จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ซึ่งผู้ดูแลระบบจะต้องเพิ่มไอพีแอดเดรส และ FQND ของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูลของ DNS เอง

–         ในที่นี้ให้เลือก Allow only secure dynamic update เพื่อความปลอดภัยของระบบ และคลิกปุ่ม Next

–         หน้าต่างสิ้นสุดการสร้าง Reverse Lookup Zone จะสรุปข้อมูลที่เรากำหนด ให้คลิกปุ่ม Finish

–         ที่หน้าต่าง DNS Manager ให้เราดูผลลัพธ์ที่ Reverse Lookup Zone จะแสดงโซนชื่อ 1.168.192.in – addr.arpa

การเพิ่มเรคอร์ดใน Reverse Lookup Zones

หลังจากสร้าง Reverse Lookup Zone เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเราต้องทำการเพิ่มเรคอร์ดในการแปลงไอพีแอดเดรสกลับเป็นชื่อโฮสต์ [PRT] record ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

–         ที่ Reverse Lookup Zones ให้คลิกเมาส์ขวาตรงโซน 1.168.192.in – addr.arpa จากนั้นเลือกคำสั่ง New Pointer (PTR)

–         ปรากฏหน้าต่าง New Resource Record ให้ใส่หมายเลขไอพีแอดเดรสและชื่อโฮสต์ จะแสดงชื่อ FQDN จากนั้นคลิกปุ่ม OK

–         ที่หน้าต่าง DNS Manager จะแสดงเรคอร์ด Pointer PTR ที่สร้างอยู่ในโซน 1.168.192.in – addr.arpa

Windows Server 2012 R2

อินเตอร์เน็ตที่ดี

อินเทอร์เน็ตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็นที่นิยมในขณะนี้

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เรียกว่าแย่ในขณะนี้ทำให้มีผลกับทุกเรื่องนั้นก็รวมไปถึงอินเตอร์เน็ตอีกด้วย เพราะราคาและความเร็วของอินเตอร์เน็ตนั้นมีความแปรเปลียนตามเวลาและเปลี่ยนแปลงตามสภาวะของเศรษฐกิจ 

เนื่องจากอินเตอร์เน็ตนั้น เข้ามามีส่วนเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว ซึ่งการหาข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสังคม การเมืองหรือแม้แต่การเรียน การติดต่อทั้งหมดต้องใช้อินเตอร์เน็ตเช่นกัน เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตก็คือการเชื่อมต่อของระบบออนไลน์หรือการสื่อสารต่างๆ ดังนั้นความสามารถของอินเตอร์เน็ตก็จำเป็นเช่นเดียวกัน หากมีความแรงเราก็จะเชื่อมต่อหรือใช้งานโดยไม่มีติดขัดแต่อย่างใด หากมีความเร็วก็เท่ากับว่าเรามีการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ดีขึ้นเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หากคุณเป็นการใช้เน็ตที่เป็นระบบของ fiber ด้วยแล้ว ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ การใช้อินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพดีและมีราคาที่ถูกมันย่อมดีกว่าเสมอ การเล่นอินเตอร์เน็ตนอกจากจะทำให้คุณเพลิดเพลินแล้ว ยังทำให้เราไปเข้าถึงระบบออนไลน์ได้ดีดังนั้นจะเป็นการดีหากเราต้องการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่แรงไปพร้อมกับการจ่ายเงินในการใช้บริการที่ถูก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คอมพิวเตอร์

การเลือกใช้เน็ตแบบคุ้มเราควรเลือกจากตรงไหนก่อน

ก่อนอื่นหากเราจำเป็นต้องใช้เน็ตที่มีความแรงเราก็ควรเลือกที่ความแรงของมันก่อนอยู่แล้ว เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับบุคคลที่ต้องการใช้งานเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตโดยทั่วไปบรอดแบนด์จะให้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ 768 กิโลบิตต่อวินาทีหรืออาจจะเป็นสูงกว่านั้นก็ได้ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ6 เมกะไบต์ต่อวินาทีนั้นก็คือค่าเริ่มต้น แต่นั้นมันก็จะเป็นการใช้อินเตอร์เน็ตที่มีความล่าช้าสุดๆ ซึ่งหากไม่อยากโดนโกงก็ต้อตรวจสอบความเร็วของเน็ตตนเองอยู่บ่อยๆด้วยนะ และหากเราใช้เน็ตที่มีคุณภาพเราก็จะสามารถตรวจสอบได้จจริงๆ

อินเตอร์เน็ตมีผุดขึ้นหลายแบรนด์ดังนั้นจึงเป็นการแข่งขันกนค่อนข้างเยอะ ซึ่งมันก็ส่งผลดีให้กับเราเพราะจะมีการแข่งขันที่ความแรงและมีการแข่งขันในเรืองของราคาซึ่งเราจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าเราควรเลือกในลักษณะไหนดี 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วิธีตรวจสอบในการเลือกเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ดี

ตกลงราคาและความแรงของอินเตอร์เน็ตให้ดีเสียก่อน จากนั้นให้สำรวจในความเร็วของอินเตอร์เน็ตของตน หากความเร็วไม่ถูกกับที่ตกลงก็ต้องแจ้งกับเครือข่ยของอินเตอร์เน็ตที่คุณทำการตกลงไว้ เพราะหากคุณปล่อยปะละเลยคุณเองจะเสียเปรียบและเป็นการจ่ายทิ้งขว้างโดยไม่จำเป็น และเป็นการใช้งานที่มีความล่าช้าไม่ตรงกับจุดประสงค์ที่เราเลือกแพคเกตนั้นเอง

อินเตอร์เน็ตที่ดีควรมีความแรงตามเงื่อนไขที่เราทำการตกลง หากเครือข่ายนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้ เราควรย้ายเครือข่าย เพราะมันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยตรง

 

อินเตอร์เน็ตที่ดี

มี สูตร แทง บอล สูง ต่ำ แจกสำหรับลูกค้าของเว็บเราเท่านั้น

สถานที่ที่คนไทย ไปขอหวย เลขเด็ด แล้วไม่มีคำว่าผิดหวัง

เชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ต่างเฝ้าหวังจะถูกหวยกันทั้งนั้นและต่างก็เคยมีประสบการณ์เล่นหวยหรือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันบ้างไม่มากก็น้อย เรียกได้ว่าเป็นความหวังเล็กๆกันเดือนละสองครั้ง แต่ไม่ว่าเราจะซื้อน้อยหรือซื้อมาก

การขอเลขเด็ดเลขดังก็ถือเป็นเรื่องจริงจังอยู่เสมอ

วัดไหน ศาลไหน ที่เขาว่าดังๆ ก็ขอให้บอกใกล้ไกลก็พร้อมจะบุกป่าฝ่าดงกันไป เพื่อไปขอตัวเลขกันให้ได้เรามาดูกันว่ามีสถานที่แห่งไหน ที่โดนๆกันบ้าง

 • ศาลเจ้าพ่อเสือ บางเขน 

ศาลเจ้าพ่อเสือเป็นที่ขึ้นชื่ออย่างมากกับพวกนักเสี่ยงโชคการจะขอเลขเด็ดจากเจ้าพ่อเสือต้องนั่งพนมมือทำสมาธิและภาวนา 3 จบด้วยบทสวดบูชาเจ้าพ่อเสือหากขอแล้วได้ตามจริง ให้นำรูปปั้นเสือมาวางแก้บนกันแม่นไม่แม่นไม่ทราบ แต่ที่แน่ๆรูปปั้นวางเรียงรายกันเต็มไปหมดบนสองฟากถนนรามอินทราซอย 5 นอกจากนั้นยังนิยมนำเนื้อหมูหรือเนื้อวัวสดๆมาเป็นเครื่องเส้นหว้เจ้าพ่อกันอีกด้วย

 

 • ศาลเจ้าแม่งูจงอาง พระราม 2 

ใครที่อยู่แถวพระราม 2 ต้องเห็นศาลนี้กันบ้างล่ะเพราน้อยมากที่จะไม่มีใครรู้จักศาลเจ้าแม่งูจงอางเพราะเป็นที่คนนิยมไปกราบไหว้เพื่อขอพร ในสิ่งที่สมปรารถนาละถ้าได้เลขเด็ดไปจากเจ้าแม่แล้ว สมหวังก็จะนำรูปปั้นหุ่นงูมาถวายเพื่อแก้บนต้นโพธิ์ โค้งศาลอาญา รัชดาบริเวณโค้งศาลรัชดาถือเป็นโค้งที่อันตรายที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของต้นโพธิ์ที่ขึ้นอยู่บนเกาะกลางถนนมานานนับ 10 ปี ก็ยังคงศักดิ์สิทธิ์มีชื่อเสียงในหมู่นักเสี่ยงโชคจนมีคนนำพวกงมาลัยผ้าแพรสามสีมาถวายกันอย่างมากมายโดยการมาขอเลขที่เด็ดที่ต้นโพธิ์นั้นก็ไม่ได้ทำกันง่ายๆเพราะต้องปีนบันไดไม้ไผ่ลงสะพานลอยเพื่อไปอธิษฐานขอพรขอเลขเด็ดจากท่านถึงบริเวณโคนต้นโพธิ์กันเลยทีเดียวถ้าใครใจไม่รักจริง นี่ทำไม่ได้เชียวนะ

 

สำหรับ สูตร แทง บอล สูง ต่ำ นี้ท่านสามารถหาได้ที่เว็บไซต์ต่างๆหรือตามสื่อที่มีการแจกได้ฟรีหรือที่เว็บไซต์หลักๆของเรา

มี สูตร แทง บอล สูง ต่ำ แจกสำหรับลูกค้าของเว็บเราเท่านั้น

รู้เท่าทันกลโกงของแทงไก่ชนออนไลน์

การโกงหรือกลโกงสำหรับ การแทงไก่ชนออนไลน์ นั้นมีอยู่ไม่กี่วิธีนักแต่ทว่าเราก็ต้องเรียนรู้หลักการเช่นนี้ไว้บ้าง เผื่อวันไหนที่เราสนใจหรือต้องการจะเล่น แทงไก่ชนออนไลน์ขึ้นมา จะได้มีวิธีการหลบเลี่ยงกลโกงเหล่านั้นได้ทันท่วงที

สำหรับกลโกงที่เราจะพูดถึงนี้เกี่ยวกับเจ้าของหรือผู้ที่เลี้ยงดูไก่ เพราะเจ้าไก่ชนนั้นจะให้ความสนใจโดยเฉพาะการใช้ผ้ามากเป็นพิเศษโดยเฉพาะการพันตอที่ต้องใส่ความใส่ใจเป็นพิเศษ สำหรับผ้าที่ให้น้ำแก่ไก่ชน  แต่ท่านเชื่อหรือเปล่าเรื่องใกล้ตัวแค่นี้มันมีผลต่อไก่ชนเหล่านั้นมาก

 กลโกงด้วยการวางยา

สำหรับการวางยาในบ่อนไก่นั้นกำลังระบาดหนัก ซึ่งยานี้จะเป็นยา ป้ายตอ มันจะสามารถเป็นไปได้หรือไม่ที่สนามชนไก่ชนทั้งหลายจะตั้งกฎบังคับให้เป็นแบบมาตรฐาน ว่ามิอาจให้เจ้าของฝ่ายตรงข้าม จับหรือแตะต้องตอไก่ของอีกฝ่ายได้นับตั้งแต่เริ่มแรกที่มีการพันพาสเตอร์เสร็จ จนถึงอันต่อๆเรียงตามลำดับ แม้กระทั่งตรวจตอเสร็จก็ห้ามจับหรือแม้แต่ห้ามรีดพาสเตอร์โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของไก่เองจึงรวมไปถึงพวกกรรมการอีกด้วย

ซึ่งกฎบังคับนี้ควรจัดทำขึ้นและควรทำอย่างเคร่งคัดอีกด้วยเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆและป้องกันคำครหาต่างๆได้ดีอีกด้วย

กลโกงด้วยการใช้ผ้าเช็ดหน้า

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องการตกลงกันอย่างชัดเจน  เพราะว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นเราควรตกลงในการใช้ผ้าเช็ดหน้า ว่าควรจะใช้กี่ผืนและที่สำคัญก็ควรนำทุกผืนมาวางให้เห็นกันต่อหน้า เพื่อป้องการการโกงนำผ้าไม่พึงประสงค์มาใช้งาน และที่สำคัญควรต้องกรรมการเฝ้าที่มีการซื่อตรง เพราะนอกจากจะกันการสับผ้าได้แล้วนั้น ยังโปร่งใสอีกด้วย

เรื่องนี้จุดบอดของมันก็คือเวลาที่ไก่ได้พักนั้น นอกจากการเช็ดเลือกให้ไก่แล้วยังมีการให้ผ้าให้น้ำไก่อีกด้วย แต่ทว่ามันมีผลต่อการพักผ่อนของไก่ถ้าหากมีการใช้แบบผิดๆ อาจส่งผลทำให้ไก่มีอาการไม่โล่งสบาย และอาจจะมีการอึดอัด กับการใช้ผ้า และที่แน่นอนที่มีผลดีต่อไก่นั้นก็คือการใช้ผ้าแห้ง เพราะนอกจากมีการใช้ได้ดีกับไก่แล้วยังสามารถซับน้ำเหลืองหรือซับเลือดได้ดีกว่าอีกด้วย

รู้เท่าทันกลโกงของแทงไก่ชนออนไลน์